Disclaimer

Disclaimer

Alle wijzigingen in prijzen, tekst en foto's zijn voorbehouden aan Breimode Brigitte. Er kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Breimode Brigitte aanvaardt hiervoor evenmin aansprakelijkheid. Breimode Brigitte sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik van) de gepubliceerde informatie op deze website.

U kunt deze tekst hier downloaden